27 มีนาคม 2562 กทม.ฝุ่นเพิ่ม!แต่อากาศยังดี/ข่าวดี!”เชียงใหม่”อันดับโลกลดอยู่ที่ 7 แต่ยังอันตราย!

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/71611

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลประจำวันที่ 27 มี.ค.62 พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน โดยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตามจากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่การจัดเมืองคุณภาพอากาศของเมืองทั่วโลก Air quality and pollution city ranking ประจำวันที่ 27 มี.ค.62 เมื่อเวลา 09.00 น. เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย วันนี้ ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงจากอันดับ 2 ของเมื่อวาน มาอยู่ที่อันดับ 7 ของโลก โดยอยู่ที่ 165 AQI สำหรับกทม. วันนี้ คุณภาพอากาศแย่อยู่ในลำดับที่ 32 ของโลก ที่ 72 AQI ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 27 มี.ค.62 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวาน เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ ดี – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 9 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีแดง 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีเขียว 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 34 – 209 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 50 – 237 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก ใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai